Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 02 tháng 07 năm 2010

02/07/2010

Viện Kinh tế Xây dựng thông báo giá VLXD tại một số Tỉnh, Thành phố.

Bạn đọc xem toàn văn văn bản trong file đính kèm dưới đây./. (Bạn đọc phải tải đủ cả 3 phần rồi dãn nén để xem).
Tài liệu đính kèm bài viết
2010-07-02_Gia VLXD.part1.rar(2010-07-02_Gia VLXD.part1_1278057165660.rar) Tải về
2010-07-02_Gia VLXD.part2.rar(2010-07-02_Gia VLXD.part2_1278057163737.rar) Tải về
2010-07-02_Gia VLXD.part3.rar(2010-07-02_Gia VLXD.part3_1278057161931.rar) Tải về
Gửi bài viết qua Email In bài viết

Advertisements