ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

Đối tượng áp dụng là tất cả các đối tượng kinh doanh tại Việt Nam chưa đủ điều kiện hoạt động theo mô hình doanh nghiệp gọi tắt là Hộ kinh doanh cá thể.

TUÂN THỦ THEO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN:

ACsoft Home tuân thủ chế độ kế toán hộ kinh doanh theo QĐ số 169/2000/QĐ – BTC ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, sửa đổi bổ sung theo QĐ số 131/2002/QĐ – BTC ngày 28 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

TÍNH ƯU VIỆT CỦA ACsoft Home:

4 trong 1

Kế toán hộ kinh doanh

Quản lý hoạt động bán hàng

Quản lý kho

Quản lý công nợ

Đơn giản, dễ sử dụng

Ngôn ngữ tiếng Việt, hướng dẫn thao tác và quy trình làm việc ngay trên màn hình làm việc.

Quản lý hoạt động bán hàng bằng công nghệ mã vạch

Quản lý sản phẩm, hàng hóa, vật tư, nguyên liệu theo mã số & mã vạch. Hỗ trợ mã vạch theo hệ thống EAN loại 13 con số (EAN-13) và loại 8 con số (EAN-8). In tem mã vạch trực tiếp từ phần mềm.

An toàn, bảo mật

Phân quyền chi tiết chức năng nhập liệu và truy xuất báo cáo đến từng người sử dụng.

Tự động sao lưu dữ liệu dự phòng.

MỘT SỐ BÁO CÁO TIÊU BIỂU:

Nhật ký mua hàng

Tổng hợp nhập hàng theo khách hàng

Tổng hợp nhập hàng theo mặt hàng

Nhật ký bán hàng

Tổng hợp bán hàng theo khách hàng Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng

Báo cáo tổng hợp nhập – xuất – tồn vật tư

Sổ theo dõi thu chi tiền

Download hướng dẫn cài đặt Download bộ cài
Tên truy cập: Admin
Mật khẩu: Admin

http://www.vccisoft.com.vn/index.aspx?spage=55&sproductid=59

Advertisements