bê tông

Câu 01: Cơ sở để lựa chon kích thước tiết diện dầm và cột.

Câu 02: Nêu các loại tải trọng tác dụng lên khung, cách chất tải ? Tại sao hoạt tải tác dụng phải chất cách tầng, cách nhịp?

Câu 3: Nêu cách kiểm tra nội lực khi có kết quả chạy máy? Nếu tính bằng tay thì dùng phương nào?

Câu 4: Cách xác định chiều dài tính toán cột trong trường hợp sàn đổ toàn khối? Nhược điểm của sàn toàn khối và sàn panen?

Câu 5: Nêu tác dụng của dầm dọc (Dầm giằng)?

Câu 6: Tại sao trong khung bê tông cốt thép, cột khung lại bố trí cốt thép đối xứng, còn dầm khung lại bố trí cốt thép không đối xứng?

Câu 7: Nêu sơ đồ tính toán ? So sánh sơ đồ tính khớp dẻo và sơ đồ đàn hồi ?

Câu 8: Tại sao không tính cốt đai trong sàn ?

Câu 9: Nêu cách tính toán cầu thang( Tính toán bản thang, dầm chiếu tới, dầm chiếu nghỉ ) ?

Câu 10: Cách chất tải khung phẳng và khung không gian ?

Câu 11: Trong khung nút nào quan trọng nhất ? Vì sao ?

Câu 12: Trong khung phần tử nào tĩnh định, phần tử nào siêu tĩnh ?

Câu 13: Hãy nêu cách neo cốt thép của cột tròn tại nút ?

Câu 14: Cột tròn khác cột chữ nhật ở điểm nào ?

Câu 17: Trình tự thiết kế công trình ?

Câu 18: Tại sao cần phải bảo dưỡng bê tông ?

Câu 19: Tại sao đổ bê tông thương phẩm độ sụt cao hơn bê tông thủ công ?

Câu 20: Tại sao trong đài không bố trí cấu tạo cột ?

Câu 21: Cách xác định chiều cao đài mong ?

Câu 22: Thế nào là trạng thái cân bằng giới hạn ?

Câu 23: Tác dụng cốt thép cấu tạo, cốt giá ?

Câu 24: ý nghĩa đoạn neo cốt thép ?

Câu 25: Khi nào tính toán theo sơ đồ khớp dẻo vá sơ đồ khớp đàn hồi ?

Câu 26: Chọn tiết diện dầm dựa vào yếu tố nào ?

Câu 27: Tại sao phải khống chế hàm lượng max , min ?

Câu 28: Vẽ các mặt bằng của kết cấu để làm gì ?

câu 29: Sàn tính toán võng như thế nào ?

Câu 30: Tại sao hoạt tải phải đặt lệch tầng, lệch nhịp ?

Câu 31: Ưu nhược điểm bản thang có cốn và không có cốn ?

Câu 32: Tác dụng của cốt đai trong cột ?

Câu 33: Xác định gió nội và gió ngoại khác nhau như thế nào ?

Câu 34:Khi nào thì dùng sàn panen, khi nào thì dúng sàn toàn khối ?

Câu 35: Trong nhà làm việc theo một phương và hai phương, kích thước cột làm việc như thế nào cho hợp lý ?

Câu 36: Tại sao khi tính toán phải tính gió theo phương vuông góc với trục nhà ?

Câu 37: Khi tính toán nhà cao tầng trên nền đất yếu, tránh giao động bằng cách nào ?

Câu 38: Hãy nêi quan niệm cấu tạo dầm móng ?

câu 49: Sê nô có ảnh hưởng như thế nào đến nội lực của khung ? Giả quiết conson như thế nào khi giải khung bằng máy ?

Câu 40: Hãy nêu lí do thay đổi kích thước cột ?

Câu 41: Có thể thay đổi mác bê tông mà giữ nguyên kích thước cột được không ?

Câu 42: Khi tính gió nếu mặt đón gió so le thì có xem là phẳng được không ?

Câu 43: Khi thay đổi tiết diện dầm, nêu tính theo trục của dầm chính ( lớn ) thì dầm nào không an toàn

Câu 44: Cách tính chỗ giao nhau giữa hai khung ?

Câu 45: Khi liên kết giưa móng và kết cấu bên trên thì ta dùng liên kết gì ?

Câu 46: Hãy cho biết sự khác nhau giữa khung cứng và vách cứng ?

Câu 47: Tại sao dầm dọc và dầm ngang không gia cường thép ? Tại sao phải đặt đai dày ?

Câu 48: Hãy nêu phương pháp tính cầu thang ?

Câu 49: Nêu tác dụng của khe nhiệt và khe lún ?

Câu 50: Đối với nhà cao tầng khi có tải trọng gió thì có kể đến chuyển vị không ?

Câu 51: Khi nào dùng liên kết cứng, khi nào dùng liên kết khớp ?

Câu 52: Dùng móng cọc giải quyết vấn đề gì là chủ yếu ?

Câu 53: Ép cọc khi nào không cần ép tĩnh ?

Câu 54: Xác định móng trên nền đất, đá khác nhau như thế nào ? Khi nào phải thiết kế móng băng theo hai phương ?

Câu 55: Nhà nhiều tầng trên nền đất yếu tránh giao động bằng cách nào ?

Câu 56: Khi tính móng hộp dựa vào vấn đề gì ?

Câu 57: Khi chon tiết diện cọc dựa trên cơ sở nào ? Tại sao ? Trình tự thiết kế cọc ?

Câu 58: Phương pháp đóng cọc và cọc khoan nhồi khác nhau như thế nào ?

Câu 59: Dùng cách nào để kiểm tra độ sâu cọc ?

Câu 60: Cọc đóng từ trong ra ngoài hay từ ngoài vào trong ?

Câu 61: Khi nào cần tính độ chối ?

Câu 62: Làm thế nào để biết cọc chịu uốn ?

Câu 63: Cọc dưới vách cứng va dưới móng có khác nhau không ?

Câu 64: Tại sao bố trí cốt thép đều trong cọc ? Tại sao đầu cọc phải đặt cốt đai dày ?

Câu 65: Móng băng khi tính toán nguyên hệ và chia ra thành các phần khác nhau thì cách nào là hợp lý và kinh tế?

Câu 66: Móng băng và móng đơn có gì khác nhau ? (ưu, khuyết điểm, giá thành, độ ổn định ).

Câu 67: Hãy nêu sự khác nhau giữa móng băng và móng kép ?

Câu 68: Khi tính biến dạng nền phải chấp nhận giả thiết gì ?

Câu 69: Vị trí và đà kiềng phải bố trí như thế nào đối với khung bên trên và móng bên dưới là hợp lý ?

Câu 70: Hãy nêu sự khác nhau giữa lún và lún lệch ?

Câu 71: Lực cắt khác với lực xuyên thủng như thế nào ?

Câu 72: Căn cứ vào cơ sở nào để chọn lớp đất đắp ? Lớp đất gia tải ?

Câu 73: Thế náo là nền WRINKLER ? ư và khuyết điểm ?

Câu 74: Tại sao khi móng cọc đài cao ? Dải thấp ? Cách kiểm tra xuyên thủng ?

Câu 75: Khi đóng ép cọc gặp phải một lớp đất hay một lớp nào khác mà cọ không thể vượt qua thì phải xử lý như thế nào ?

Câu 76: Tại sao khi thiết kế móng băng thường chọn bản móng nằm dưới, dầm móng nằm trên ?

Câu 77: Thép móng và thép sàn là thép chịu uốn hay chịu cắt ?

Câu 78:muốn chống thấm khe lún (khe co giãn)ta làm như thế naò?

Câu 79:Thế nào là tải trọng tính tóan ?tải trọng tiêu chuẩn?

Câu 80: Nhà cao mấy tầng trở lên thì đươc xem là nhà cao mấy loại I ?

Câu 81 :Sơ đồ kết cấu cứng là gì ?

Câu 81:Móng cứng là gì ?Móngtuyệt đối cứng là gì ?

Câu 82 :Chiều dài đoạn cốt thép chôn vào móng dài bao nhiêu ?

Câu83:Tại sao gọi là nền đàn hồi ?Tính dầm trên nền đàn hồi ?

Câu 84: Khi nào thì sơ đồ tính toàn móng băng là dầm liên tục ?

Câu 85: Khi chọn chiều sâu chôn móng thì chon theo điều kiện nào ?

Câu 86: Trong tính toán nền móng thì các chỉ tiêu nào phải lấy chỉ tiêu tính toán ?

Câu 87: Tại sao khi thiết kế nền móng lại sử dụng tải tiêu chuẩn ?

Câu 88: Tính hệ số nền có mấy cách ?

Câu 89: Hãy nêu trình tự tính toán móng băng và móng đơn ?

Câu 90: Có mấy sơ đồ tính khung ?

Câu 91: Có mấy loại liên kết nút khung ? ư khuyết điểm của nó ?

Câu 92: Trong đồ án độ kín của các móng lấy bằng mấy ?

Câu 93: Thế nào gọi là cọc chống ?

Câu 94: max, min trong dầm và cột là gì ?

Câu 95: max của dầm khác với max của cột như thế nào ?

Câu 96: Cốt thép trong cột tại sao thường đối xứng ?

Câu 97: Hãy nêu nguyên tắc làm việc của cốt xiên ?

Câu 98: Hãy nêu nguyên lý làm việc của cốt đai ?

Câu 99: Hãy nêu cách đặt cốt thép ở tiết diện chữ T?

Câu 100: Khi nào thì liên kết giữa sàn với dầm là ngàm ? Là khớp ?

Câu 101: Khi nào thì liên kết giữa dầm với cột là ngàm ? Là khớp ?

Câu 102: Khi nào liên kết giữa cột và móng là ngàm ? Là khớp ?

Câu103: Nút cứng là gì ?

Câu 104: Ngàm đàn hồi là gì ?

Câu 105: Khi đưa lực tập trung về lực phân bố thì ta sử dụng điều kiện gì ?

Câu 106: Trong công trình xây dựng mômen do tải trọng gió va mômen Câu 107: Khi công trình có tầng lửng thì tầng lửng có chịu tải trọng không ?

Câu 108: Làm thế nào để có được cặp nội lực nguy hiểm nhất trong tổ hợp nội lực ?

Câu 109: Khi tính cột thì có mấy cặp nội lực để kiểm tra ?

Câu 110: Khi biết M, N kích thước axb hợp lý khi nào ?

Câu 111: Khi nào thì tính móng cứng ?

Câu 112: Khi chọn tiết diện ngang của móng băng căn cứ vào đâu ?

Câu 113: Hãy nêu các bước tính móng băng ?

Câu 114: Móng băng là dầm trên nền nào ?

PHẦN NỀN MÓNG

Câu 01: Nêu công dụng của lớp bê tông lót móng ?

Câu 02: Nêu nguyên nhân gây lún không đều ?

Câu 03: Nêu tác hại của sự lún không đều ?

Câu 04: Công trình có cần làm giằng móng không ?

Câu 05: Thế nào là nền ?

Câu 06: Đặc điểm cấu tạo móng hợp khối ( cách tính toán ) ?

Câu 07: Khi chọn loại nền móng căn cứ vào những yếu tố nào ?

Câu 08: Thế nào là móng cứng, móng mềm ?

Câu 09: Bảng thống kê cốt thép để làm gì ?

Câu 10: Nêu các chỉ tiêu xác định đất nền ?

Câu 11: Khi tính toán móng ( cũng như các cấu kiện khác ) khi nào sử dụng tải trọng tính toán, khi nào sử dụng tải trọng tiêu chuẩn ?

Câu 12: Khi thi công móng cần chú ý những gì ?

Câu 13: Điều kiện để thi công xong một cọc ?

Câu 1: Tác dụng của thép cấu tạo, cốt giá?

Câu 2: Tác dụng của thép phân bố sàn?

Câu 3: Ý nghĩa của lớp bảo vệ cốt thép ?

Câu 4: ý nghĩa của đoạn neo cốt thép ?

Câu 5: Khi nào tính toán theo sơ đồ khớp dẻo, sơ đồ đàn hồi ?

Câu 6: Số cọc thử nén tĩnh là bao nhiêu ?

Câu 7: Đoạn đập bê tông đầu cọc là 10d đoạn hàn và lentenite là 1m.

Câu 8: Cách xác đinh chiều dài cột khung một tầng1?

Câu 9: Kỹ thuật đổ bê tông đài cọc ?

Câu 10: Đổ bê tông bằng phương pháp bơm khác phương pháp thủ công ở chỗ nào ?

Câu 11: Tại sao đổ bê tông bằng phương pháp bơm yêu cầu độ sụt cao hơn ?

Câu 12: Tại sao phải kiểm tra độ sụt bê tông trước khi đổ bê tông móng cột, móng khung ?

Câu 13: Chọn tiết diện dầm dựa vào những yếu tố nào ?

Câu 14: Chọn tiết diện dầm dựa vào những yếu tố nào ?

Câu 15: Cách kiểm tra kết quả chạy máy ?

Câu 16 : Giải thích cách lập tiến độ thi công, phương pháp lập, mục đích và dựa vào đâu để lập được ?

Câu 17: Cách điều chỉnh hàm số k1, k2 ; dựa vào đâu lập được hàm số nào. Điều chỉnh tiến độ bằng cách lập tiến độ thời gian hình thành các quá trình xây dựng…

Câu 18: Khung nhà cao tầng khác khung nhà thấp tầng ở cách bố trí cốt thép.

Câu 19: Nguyên tắc bố trí cốt thép trong cọc khoan nhồi, công dụng của thép dọc và thép đai ?

Câu 20: Vai trò dây neo giằng ván khuôn cột

Câu 21: Tại sao phải khống chế hàm lượng max, min

Câu 22: Vẽ các mặt bằng kết cấu để làm gì ?

Câu 23: Cắt và nối thép trong cột, cắt ở đâu, khi nào được cắt ?

Câu 24: Qui định diện tích số thanh thép được cắt ở ẳ, 1/3, 1/2 chiều dài dầm.

Câu 25: Sàn tính toán võng như thế nào?

Câu 26: Tại sao tính võng lại dùng tải trọng tiêu chuẩn ?

Câu 27: Công dụng của cốt đai trong cột, tại sao đoạn nối thép, cốt đai phải dầy, cấu tạo cốt đai.

Câu 28: Nếu tính toán khung theo tính chất đối xứng thì sơ đồ như thế nào?

Câu 30: Có mấy cách giải nội lực khung?