Những cô gái “dạt” nhà, ngồi đồng tại quán net nhiều ngày và “kẹt”, chờ người đến cứu để rồi đổi lại bằng cái nbgàn vàng. Ngày càng có nhiều những chiếc “bẫy tình” trên mạng giăng ra chờ những kẻ nhẹ dạ cả tin mắc lưới sa đọa

Tags: chat sex – cứu net – gái cứu net – Internet – kẹt net – show hàng – te nan – video cứu net – video te nan

Advertisements