Phim + Source hướng dẫn làm website tin tức bằng JOOMLA 1.5

Tôi làm bài sau với mục đích:

  • Hướng dẫn 1 cách tổng quan về thiết kế web bằng Joomla, phù hợp cho các bạn chưa biết gì về web hoặc Joomla
  • Ôn lại cách quản lý 1 website Joomla (cho các bạn đã biết Joomla là gì)

Mức độ: Cơ bản

Bài lab được chia thành 16 bước, hoàn tất 16 bước theo lab, bạn sẽ được 1 website như sau:

Click this bar to view the small image.

Xem live demo tại đây

Bạn có thể download source của website này để sử dụng hoặc nghiên cứu tại đây

Phim 16 bước như sau:

Step 1: Cài Joomla, cấu hình Template, xử lý legacy, memory_limit và font. Download

Step 2+3: Tạo section, catefory, article cho menu ngang (xxx).Download step 2, step 3

Step 4: Tạo thư viện hình online (Loại hình, upload hình, show hình…) Download

Step 5: Tạo trang Liên hệ Download

Step 6: Tạo module slideshow, dùng show hình ảnh chuyển động ở trang chủ Download

Step 7: Tạo 3 module tin nổi bật (bên trái slideshow) Download

Step 8: Tạo module Login (đăng ký thành viên, đăng nhập, quên username, mật khẩu…) Download

Step 9: Tạo module Breadcrumbs: Hiện vị trí khách trang web khách hàng đang xem trong sơ đồ website. Tạo module Footer: show thông tin copyright website. Download

Step 10: Tạo section, catefory, article cho menu đứng (xxx). Download

Step 11: Tạo chức năng quản lý upload+download tài liệu. Download

Step 12: Tạo module show 2 tin nối bật với hiệu ứng slide. Download

Step 13: Tạo module bình chọn cho website. Download

Step 14: Tạo module show Sự kiện nổi bật Download

Step 15: Tạo module show Thành viên lãnh đạo Download

Step 16: Tạo module banner: Show hình ảnh hoạt động. Download

Source Thực hành để làm các step trên:
Download

Trước khi thực hành lab, bạn nên lưu ý vài điểm sau:
– Trong phim tôi sử dụng Appserv 2.5.9
username, password : root
– Version mới nhất của Joomla, bạn có thể download tại http://joomla.org (Đã có sẵn trong source thức hành, bạn không cần down lại)

Advertisements