__________________
Công ty TV TK, TC XD & DV Thuận Thiên
ĐC : 73/11 Khánh Hội, P.3, Q.4, Tp. HCM
Email : co.thuanthien@gmail.com
3ds.group@gmail.com 

Thiết kế và thi công nhiều thể loại ctrình.

Dạy sketchup, revit và 3ds max từ cơ bản
đến nâng cao.

0167 6789 668 – Kts. Thanh

Xem tại : http://www.3dsgroup.net/

Hoặc : http://vn.360plus.yahoo.com/kts-thanh

http://suvn.net/forum/index.php